Menu

Generalforsamling den 18/2-20 klokken 20

image
04. februar 2020 kl. 19:45

Generalforsamling

 

Tirsdag den 18 Februar 2020 kl. 20 i Søhus-Stige Boldklub

 

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand eller stedfortræder, til godkendelse

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, for det kommende år

 

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være indsendt skriftligt til post@soehusstige.dk senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

6. Valg af formand (i ulige år)

 

7. Valg af kasserer (i lige år)

 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer (i lige år).

 

9. Valg af revisor

 

10. Eventuelt

Under punktet ”Eventuelt” kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen, men der kan ikke træffes beslutninger.

 

Bestyrelsen