Menu

Generalforsamling i Søhus Stige Boldklub

image Onsdag d.2 Juni kl.19:00
15. maj 2021 kl. 18:06
⚽️⚽️ Onsdag d. 2 Juni kl. 19.00 ⚽️⚽️
Vi har pga. Corona udsat generalforsamlingen og glæder os nu til at få den afholdt i vores klubhus 👍
Selvom der har været Corona, har bestyrelsen ikke ligget stille og det har vores medlemmer bestemt heller ikke 😄
Der er lavet ny aftale ift. kassererposten, så det skal ikke være det, der holder dig fra at møde op👌
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Søhus Stige Boldklub er vært med en øl eller vand til de fremmødte 😄
Deltagelse kræver tilmelding, da vi er omfattet af “retningslinjer for konferencer og møder” og tilmelding kan derfor sendes på mail til monrad@sport.dk
Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag d. 2. Juni kl. 19.00
 
1/    Valg af dirigent og referent
2/    Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand eller stedfortræder, til godkendelse
3/    Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse
4/    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, for det kommende år
5/     Behandling af indkomne forslag
6/     Valg af formand (i ulige år) – Michael Christensen fortsætter som formand
7/      Valg af kasserer (i lige år) – Gert Andersen udtræder i utide
8/       Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  Bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
Christel Bødker udtræder – Charlotte Aamand indtræder i bestyrelsen
Poul Bonde fortsætter i bestyrelsen
9/      Valg af revisor
10/    Eventuelt
 
 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som holdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling
 
1/      Valg af ny kasserer
Vi glæder os til at se jer igen 🤞
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen