Menu

Generalforsamling i forældreforeningen

image
05. februar 2018 kl. 23:18

FORÆLDREFORENINGEN SØHUS-STIGE BOLDKLUB INVITERE HERMED TIL GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D 27/2-18 KL 18:30 I KLUBHUSET I SØHUS


DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen

På valg er: Gitte Andersen
Fie Nielsen
Tine Stein Nielsen

9. Valg af revisor
10. Eventuelt