Menu

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse

For at blive medlem af klubben skal du vælge afdeling på denne side hvorefter indmeldelse og betaling sker via DBU. Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 100 kroner

Eventuelle spørgsmål kan sendes til kasserer@soehusstige.dk. 

Kontingent pr. halvår er som følger: 

Type Pris halvårligt  Pris årligt
Passive 200,00 400,00
Masters og veteraner 600,00 1.200,00
Old boys 600,00 1.200,00
Seniorer 950,00 1.900,00
Dame senior 600,00 1.200,00
U17 - U19 950,00 1.900,00
U9 - U16 850,00 1.700,00
U6 - U8 400,00 800,00
Efterskolekontingent 200,00 400,00
Futsal *   600,00
Bold & Bevægelse 250,00  

Man kan først deltage i turneringskampe når kontingent er betalt. Kontingent opkræves halvårligt i august (dækkende juli til december) og i februar (dækkende januar til juni). 

Ungdomsspillere tilbydes en måneds prøveperiode uden forpligtigelser for indmeldelse.

*) Hvis man betaler kontingent som fodboldspiller i klubben opkræves der ikke yderligere kontingent for futsal. Hvis man ikke er spiller i klubben, og kun ønsker at spille futsal er kontingentet kr. 600/årligt. Beløbet opkræves en gang årligt den 1. oktober.

Udmeldelse

Medlemskabet skal opsiges skriftligt via mail til kasserer@soehusstige.dk og indbetalt kontingent refunderes ikke.